چشم انداز مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر :

(کسب رتبه برتر سلامت شعب)

    مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر همواره بر این باور است که با استفاده از تجربه و توان حرفه ای و تخصصی ومتناسب با فضای کسب وکار درحوزه های حسابرسی داخلی، امور مالی وحسابداری ،

   اعتبارسنجی، مدیریت ریسک ، طراحی و مشاوره در زمینه ی ابزارهای مالی ، کنترلهای داخلی ، ارائه کننده با کیفیت ترین خدمات به مشتریان خود می باشد .

   ارزش های مورد توجه ما :

-      کسب بالاترین استانداردها در امور حسابداری و حسابرسی

-      بکارگیری پرسنل مستعد و متخصص برای اطمینان از حفظ منافع مشتریان و حفظ منافع شرکاء

-      ارائه کننده با کیفیت ترین خدمات در تأمین رضایت مشتریان

-      بهره گیری از فناوری های روز و استاندارد تعیین شده برای کسب بیشترین رشد و کارایی

-      ارائه خدمات ویژه به مشتریان ویژه

-      انجام امور حسابداری و حسابرسی در فضایی حرفه ای و استفاده مؤثر از مزیت فناوری