jjj
sadrft

مشارکت در طراحی نرم افزار های نظارتی و مالی:
اين موسسه قادر به ارائه خدمات مشاوره‌اي مدیریتی در راستای فرآیند ها در زمینه امكان سنجي ، طراحي ، تجزيه و تحليل ، ساخت و راه اندازي سيستم‌هاي مكانيزه مي باشد و اهداف زیر را دنبال می کند :
1 - ارائه خدمات مشاوره‌اي درزمينه تدوين و بهبود روش‌ها در راستای طراحی و پیاده سازی سيستم‌هاي مکانیزه بانکی ، مالي، اداري
2 - ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در جهت تسریع و بهبود فرایند های کاری با همکاری تنگاتنگ با کارشناسان خبره  
3 - بررسي و امكان سنجي سيستم‌هاي مورد نياز مشتريان (کارفرمایان)
4 - آناليز ، طراحي و همکاری و مشارکت در ساخت سيستم‌هاي نظارتي و مالي و پياده سازي آنها

wwwt

كارشناسان موسسه در طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي زير همكاري موثری داشته اند :
1- طراحی سیستم جامع بازرسی از راه دور یکی از بزرگترین بانک های دولتی کشور و ارائه گزارش های مورد درخواست بازرسان با طبقه بندی‌های مورد نیاز و به تفکیک شرایط مورد نظر کارشناسان
2- تجزيه تحليل و طراحي سيستم جامع بازرسي هوشمند با هدف کشف اتوماتيک انحرافات در شعبه ، مديريت استان و ستاد مرکزي ، ارسال اتوماتيک آنها به سطوح تعيين شده و پيگيري اتوماتيک تا زمان دريافت پاسخ